Inter 1, Kizomba

Cấp độ: 
Inter 1
Tên khóa học: 
Kizomba
Ngày bắt đầu: 
T3, 17 Th4 2018 - 08pm
Thời lượng: 
5 lessons/5 weeks
Học phí: 
500.000VND/5 lessons (not applied for couple)