Adv 1, Salsa On1

Cấp độ: 
Adv 1
Tên khóa học: 
Salsa On1
Ngày bắt đầu: 
T2, 27 Th11 2017 - 08pm to T2, 27 Th11 2017 - 09pm
Thời lượng: 
5 lessons/5 weeks
Học phí: 
500.000VND/5 lessons (not applied for couple)